Aukční komisař Pavel Boudný při nepřetržité dvouhodinové dražbě.