Sekretář a jeho pomocník u vstupu do sálu doplňovali členské známky a vydávali stravenky.