Nejdříve bylo nutno posekat trávu v okolí budovy, abychom ji nepošlapali.