Předmětů, vyklizených z budoucího archivu, rychle přibývá.