Jako v mraveništi; neustálé přenášení břemen z jedné strany na druhou má svůj smysl, který ovšem nezasvěcenému zůstává utajen.