Nově dovezený měřicí stojan pro měření televizních vysílačů.