V naší budově vznikla provizorní šatna a zkušebna pro účinkující.