Příprava účinkujících Zatresbandu v závětří budovy.