Jeden ze způsobů přepravy přístrojů mezi budovami HRČS.