Zde byly dříve přenosné přijímače, nahradilo je zasklené vakuum.