Kopání před ubytovnou, zde bude nová vodoměrná šachta.