Střecha nad ubytovnou je hotová, přístavek se vstupem je zatím zakryt provizorně.