Nový depozitář v druhé budově čeká na zaplnění sbírkovými exponáty.