Kromě stropu je druhá místnost v nové ubytovně prakticky hotová.