Přivezený písek je hned zpracován do malty a betonu.