Odvoz hlíny ze skládky před budovou k zasypání díry u kolejí.