Správný člen HRČS: Průkazka s fotkou viditelně umístěná a rádio v aukci.