Historický radioklub československý

Členství a příspěvky v HRČS

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Organizační záležitosti
Členství a příspěvky

Pro zájemce o členství

Pokud sbíráte stará rádia, televizory, magnetofony a další věci, v jejichž útrobách se kdysi proháněl nebo stále prohání elektrický proud, a máte zájem o členství v HRČS, kontaktujte e-mailem sekretáře klubu Václava Červinku, který s vámi vyřídí všechny náležitosti a přidělí vám členské číslo. Výše členských příspěvků je uvedena níže v informaci pro členy HRČS. Předtím, než se rozhodnete stát se členem klubu, přečtěte si Stanovy Historického radioklubu československého.

Jako členové budete pravidelně dostávat časopis Radiojournal, budete zváni na členská setkání a dostávat nabídky na další klubovní tiskoviny. Pro organizace je příspěvek stejný, do zahraničí pak dle zvláštního poštovního sazebníku. Pokud se přihlásíte v průběhu roku, s novým číslem časopisu dostanete zároveň i již vyšlá čísla Radiojournalu za zaplacený členský rok.

Nový zájemce o členství kontaktuje nejdříve sekretáře klubu Václava Červinku, který mu přidělí členské číslo. Teprve až pak lze platbu uskutečnit. Nový člen navýší platbu prvního členského příspěvku o 50,- Kč (2 euro) jako poplatek za vystavení členského průkazu.

Členem klubu se můžete stát rovněž na jakémkoliv klubovním setkání, kde můžete zaplatit v hotovosti a ihned Vám bude po vyplnění vstupního dotazníku, tzv. zelené karty vystaven členský průkaz s přiděleným členským číslem a současně dostanete dosud vyšlá čísla časopisu Radiojournal v aktuálním členském roce.

Aktuální výše členských příspěvků je uvedena níže v informaci pro členy HRČS. Členský příspěvek plaťte až po přidělení členského čísla!!! Organizace platí členský příspěvek ve stejné výši jako fyzická osoba.


Pro členy HRČS a zájemce s přiděleným členským číslem

Příspěvky na nový kalendářní rok je nutno uhradit nejlépe do konce ledna na účet HRČS u Fio banky s číslem 2800387740 / 2010. Pokud příspěvek uhradíte později, nelze zaručit, že včas dostanete všechna v aktuálním roce vyšlá čísla časopisu Radiojournal. Placení členských příspěvků se provádí následovně:

Člen s přiděleným členským číslem zaplatí buď převodním příkazem, nebo poštovní poukázkou vzoru A u České pošty. Číslo účtu 2800387740 / 2010, adresa příjemce HRČS, Nádražní 1394/53, 589 01 Třešť, variabilní symbol 111000???, kde ??? je členské číslo plátce v třímístném kódu (např. 099).

  • dospělí: 500,- Kč
  • studenti a mladší 18 let žijící v ČR: 300,- Kč
  • EU: 500,- Kč nebo 20,- Euro
  • BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU V EUR ZE SLOVENSKA

Platebním příkazem zadáte částku v měně EUR, zadáte naše číslo účtu ve formátu IBAN: CZ8220100000002800387740. Platbu zadejte jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí. SWIFT/BIC kód neuvádíte. V případě nedodržení postupu dojde k naúčtování zbytečných bankovních poplatků za příchozí platbu ze zahraničí a Vaše platba, snížená o stržené bankovní poplatky, pak nemusí být uznána jako celý členský příspěvek!

Platby z jiných zemí než ze Slovenska konzultujte, prosím, předem s pokladníkem nebo se sekretářem. Obecně se při europlatbách z jiných zemí postupuje stejným způsobem, tj. zadáním čísla účtu v IBAN, pouze se na naší straně naúčtuje mírný poplatek za příchozí platbu.


Nabídka pro členy:

Máte možnost si objednat reedici časopisu Radiojournal v elektronické podobě na třech CD, první obsahuje čísla 1-25, druhé 26-50, třetí čísla 51-75. Pro objednání vytiskněte a vyplňte formulář a pošlete jej klasickou poštou na adresu sekretáře HRČS: Václav Červinka, Renčova 32, 621 00 Brno. Cena jednoho CD je 600,- Kč + poštovné, pro studenty je sleva. Do objednávky je nutno uvést členské číslo, bez něj si CD objednat nelze.


Příspěvky na klubovní depozitář

Zasílání příspěvků na třešťské muzeum lze provádět všemi výše popsanými způsoby, ale POZOR! Mění se prvá tři čísla variabilního symbolu na 222, tedy např. příspěvek člena s číslem 355 bude mít variabilní symbol 222000355. Příspěvek organizace nebo nečlena bude mít variabilní symbol 222000000. V tom případě, prosíme, avizujte současně s platbou sekretáře klubu nebo pokladníka o platbě, protože zpráva pro příjemce není vždy správně rozpoznána a nemuseli bychom zjistit, od koho příspěvek pochází.