Některé věci do aukce byly vystaveny i venku, s přibývajícím deštěm je jejich majitelé přesunuli buď pod střechu, nebo dovnitř budovy.