Jirka Placek přivezl do aukce americká rádia, jeho kapličkou Philco se zahajovala aukce a výtěžek z ní šel ve prospěch HRČS.