Tradiční bufet manželů Vojkůvkových, tentokrát bez radionázvů v nabídce občerstvení.