Město Třešť se rozhodlo řešit problémy se zborcenou kanalizací v okolí naší budovy zřízením úplně nové trasy, zde je výkop spádnice od nové šachty zaústěné dole do nedaleké městské ČOV./td>