Sklon trasy potrubí se vyměřoval s přesností skutečně na centimetry.