4001A amatérsky doplněná rádiem, prodala se za 30,- Kč.