Sál spodního humna kosteleckého pivovaru - místo druhého letošního setkání.