V nabídce se objevuje i stále modernější technika.