Příprava měřicího pracoviště ke zkoušení elektronek.