Shromáždění kolem přijímače Telegrafia Triumf Bali.