Elektronkový televizor, postavený ze součástek z konce 30. let.