Dnes již neplatí heslo "Mám rádio Titan, peníze jsou tytam".