Před zahájením programu setkání už probíhá čilý obchodní ruch.