Slavnostní předávání osvětlovacího tělesa, zvaného malý doutník.