Sekretář klubu a pokladník při evidenci nových členů.