Práce na konstrukci stropu v budoucí expozici v přízemí.