Přejímka přírůstků a pochvalné mručení zúčastněných před rampou.