Svařování branky do budoucího přehrazení cesty u venkovních WC.