Odhalené základy, rozpadaly se a bylo rozhodnuto je sanovat.