Přesouvání vysílačů v přízemní expozici na definitivní místa.