Přesouvání největšího sbírkového transformátoru, vážícího přes tunu.