Nové vitríny IKEA, určené pro malé a drobné exponáty.