V budově depozitáře se postupně likviduje železná násypka na obilí.