Tahání trámů pro zbudování dřevěné podlahy v místě zrušené násypky na obilí.