Druhý den ráno se pokračovalo ve výkopu vodoměrné šachty.