Hotová vodoměrná šachta. Procházející kovová trubka je původní přívod vody, který bude v šachtě přerušen a přes vodoměr připojen k novému přívodu do ubytovny.