Odkrývání venkovního přívodu vody od nové vodoměrné šachty.