Půdní prostor budovy depozitáře, kde probíhá postupné zakrytí technologických otvorů v podlaze.