Výkop na nástupišti odhalil původní vodovodní přípojku.