Nástupiště je opět zadlážděno a nová vodovodní přípojka pod ním.