Výkop základů pro zvedací plošinu u budovy depozitáře.