V chodbě mezi pokoji budou nově dvě umývadla a bojler.